Bộ BACnet IP 1000 điểm

Liên hệ 0907080979

Mã SP: FS-QS-1220-0731-HOC

Bộ BACnet IP 1000 điểm FS-QS-1220-0731-HOC

  • Có 2 dạng Bacnet IP:
  • Thiết bị có một địa chỉ duy nhất, trong trường hợp này là địa chỉ IP, họ biết địa chỉ đó là gì.
  • Các thiết bị không biết, hoặc ít nhất không cần biết , số mạng BACnet của họ (trừ khi thiết bị là một bộ định tuyến BACnet).
  • BACnet  IP 1000 điểm FS-QS-1220-0731-HOC thường  sử dụng giao thức UDP (User Datagram Protocol. Chúng được chọn vì UDP có những tính năng sau:
  • THIẾT BỊ KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ – BMS. THEO CHUẨN BacNET, ModBUS, …