Module cách li ngắn mạch loop SCI

Liên hệ 0907080979

Mã SP: DCP- SCI
Kích thước: 4.2″W x 4.7″H x 1.4″D
Weight 1.4 oz
Visual Indicator (Yellow Status LED)
No indication in normal condition.

Thông tin chi tiết

 • Được lắp trên đường loop.
 • Kiểm tra dòng ngắn mạch.
 • Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.Nếu dòng bình thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.
 • Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng
 • Thông số kỹ thuật: Module cách ly sự cố  DSP-SCI
 • Absolute Max. Applied Voltage S, SC: 41 VDC
 • Supply Voltage Norminal S, SC: 33 VDC
 • Normal Current Consumption 270 μA (Typical)
 • Active Current Consumption (Short Circuit Condition)0 mA (Typical)
 • Kích thước: 4.2″W x 4.7″H x 1.4″D
 • Weight 1.4 oz
 • Visual Indicator (Yellow Status LED)
 • No indication in normal condition.
 • On steady in active (short) condition.
 • Operation Temperature Range: 0ºC (32ºF)~ 49ºC (120ºF) không ngưng tụ
 • Độ ẩm cho phép: 90% không ngưng tụ