Modul điểu khiển hút khói

Liên hệ 0907080979


Thông tin chi tiết

Cũng như các loại modul khác thì modul điều khiển hút khói có nhiệm vụ hút hết khói khi khí chữa cháy được phun ra để dập tắt đám cháy. Đây là một trong những công việc cần thiết vì sau khi chữa cháy, khói phải được hút hết để không làm ô nhiễm môi trường cũng như làm che mất tầm nhìn của các nhân viên cứu hộ.

Modul điều khiển hút khói HTRI-R cũng thuộc hệ thống HTRI – được cung cấp bởi Siemen – công ty sản xuất có uy tín và được nhiều người biết đến.