Chai Thử Khói Solo A4

Liên hệ 0907080979

Mã SP: Solo A4
Chai Thử Khói Solo A4
Sử dụng chung với dụng cụ thử đầu báo khói Solo
Tạo đám khói như đám khói của đám cháy

Thông tin chi tiết

  • Chai Thử Khói Solo A4
  • Sử dụng chung với dụng cụ thử đầu báo khói Solo
  • Tạo đám khói như đám khói của đám cháy
  • Khói được tạo ra không gây hại, không gây cháy, an toàn khi sử dụng.